หจก.ที.ซี.สถาพร กรุ๊ป

T.C.SATHAPORN GROUP LTD.PART

จำหน่าย : อุปกรณ์วิทยาศาสตร์,เครื่องมือวิทยาศาสตร์การแพทย์,สารเคมีสำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการงานวิจัย ,โรงพยาบาล , มหาวิทยาลัย , สถานศึกษา , สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ โรงงานอุตสาหกรรมและอุปกรณ์อื่นๆอีกมากมาย ประวัติและการดำเนินการ

ก่อตั้งและดำเนินธุรกิจเมื่อวันที่ 17 เมษายน.2538 เรามุ่งเน้นในการบริการที่รวดเร็วและเน้นในเรื่องคุณภาพสินค้าที่มีมาตรฐานและสินค้าหลากหลายเพื่อสนองความต้องการในการใช้งานด้วยราคาที่สมเหตุสมผลอีกทั้งการบริการที่ประทับใจ ซึ่งเป็นนโยบายหลักของการให้บริการของเรา การให้บริการที่ดีที่สุด ทั้งก่อนและหลังการขาย “ The Best of Service” ระยะเวลา 23 ปี ที่เราดำเนินกิจการมาต้องขอกราบขอบพระคุณลูกค้าผู้มีอุปการะคุณที่ให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมาโดยตลอด

ผลิตภัณฑ์แนะนำ


Partner